Zdroj vody je rozhodující součástí závlahového systému. Jeho kapacita je zásadní veličinou pro navržení závlahy. Proto i firma MACOM GARDEN věnuje náležitou pozornost navržení vhodné čerpací stanice.

1

Čerpací stanice může být osazena frekvenčním měničem, který udržuje konstantní tlak v řádu v závislosti na odběru vody. Tedy čerpadlo mění své otáčky v závislosti na odběru vody z řádu. To vše při konstantním tlaku.

Tato sestava je výhodná pro případy, kdy používáme vodárnu pro více různých účelů. Například závlahový systém a napaječky ve stájích – jedná se o dva naprosto odlišné odběry. Závlaha využívá téměř maximální výkon navrženého čerpadla, naopak napaječky mají velice malý odběr. V druhém případě by tak docházelo k velkému přetěžování řádu. Z tohoto důvodu je osazení měniče velice výhodným řešením.

Druhou možností je pak klasická vodárna s tlakovým spínačem a expanzní nádobou, tak jak ji známe z našich chat a chalup, jen ve větším provedení.

2 3

Součástí čerpací stanice by měla být vždy expanzní nádoba. V našem případě slouží pro vyrovnávání tlakových rázů v řádu. Proto i  na  čerpací stanice s frekvenčním měničem osazuje firma MACOM GARDEN  tyto nádoby pro zvýšení životnosti celého systému.

Jímky od firmy MACOM GARDEN s.r.o.

4 5
Pokud v místě závlahy není dostatečný zdroj vody pro závlahu, je firma MACOM GARDEN schopna dodat a usadit jímku dle potřeby na akumulaci vody. Při návrhu vždy kalkulujeme množství vody potřebné pro závlahový cyklus a toto množství vody je pak vodítkem při určení velikosti akumulační nádrže.

Měli bychom mít na paměti, že kvalita a vydatnost zdroje vody je rozhodující při určení ceny celého závlahového systému a proto této části ve firmě MACOM GARDEN věnujeme náležitou pozornost.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy obraťte se na nás, rádi vám budeme k dispozici.